Kategori

Hovedsentral 230V/400V, 400A nedjusterbar


https://www.youtube.com/watch?v=AQBNeu4TcNk&feature=youtu.be


Teknisk informasjon:

Maksimal belastning 230V kW 159
Maksimal belastning 400V kW 277
Fysiske mål m/stativ (HxBxD) mm 1826 x 864 x 660

Beskrivelse:

Sentralen leveres med separate jordfeilbrytere på alle stikkontaktkurser, og er som standard bestykket med overspenningsvern. HS 400A er utstyrt med en meget praktisk ”kupe” for kabelinnføring, som gjør at det er enkelt å trekke inn tykke og stive kabler på en enkel måte, uten bruk av verktøy. Inntaket har effektbryter som er justerbar til 0,4xIn. Dette betyr at den kan justeres ned til 160A, og den er plomberbar.