Kategori
Adsorpsjonsavfukter DT 450
Luftmengde, tørrluft m3/t 450
Luftmengde, våtluft m3/t 120
Vekt kg 24
Se mer
Adsorpsjonsavfukter DT 290
Luftmengde, tørrluft m3/t 290
Luftmengde, våtluft m3/t 80
Vekt kg 18
Se mer