Kategori

WES3 Røykdetektor

Last ned produktblad:Teknisk informasjon:

Bredde cm 16,1
Høyde cm 23,5
Vekt kg 1,5

Beskrivelse:

Røykdetektorer er lydløse, men kommuniserer med meldere automatisk for å utløse en alarm hvis røyk oppdages. Dersom en detektor har utløst alarmen, blinker den røde LED-indikatoren i 30 minutter, eller til alarmen er nullstilt. Se brukerveiledning for flere detaljer.