Beskrivelse:

Basestasjonen inkluderer en summer, LCD-display, navigasjonsplate, og et modem som tillater sending av SMS.