Beskrivelse:

Rullespett 5 Tonn

Uunnværlig hjelpemiddel for alle løft på arbeidsplasser
Et trygt og viktig verktøy for tankanlegg, frakt terminaler, entreprenører, butikker og fabrikker.
Ideell for løfting og plassering av uhåndterlige gjenstander:
-Maskiner
-Pakkasser
-Tungt kontorutstyr
-Pengeskap

-Hvitevarer