Beskrivelse:

Spisebrakke med en praktisk størrelse for et arbeidslag på 6 personer. I tillegg til spiserommet inneholder denne brakken også et komplett forbrenningstoalett med egen utvendig dør, samt eget separat verktøyrom.

Hva er et forbrenningstoalett?
Et forbrenningstoalett er et toalett der avfallsproduktene forbrennes ved høy temperatur til minimal askemengde. Forbrenningen av avfallet skjer i et lukket forbrenningskammer, og avgassene fra forbrenningen føres ut via et eget avtrekksrør.

Fordeler med forbrenningstoalett 

  • Ingen lukt
  • Ingen vann eller avløpstilkobling nødvendig
  • Krever liten plass
  • Ingen avfallshåndtering, kun minimalt med aske som må tømmes