Beskrivelse:

Staring SM 100 A. For blanding av:

  • betong
  • mørtel
  • Leca
  • våt og tørt materiale
  • isolerende materiale
  • epoksyprodukter