Kategori

Oppskjøt til Titan 6


Teknisk informasjon:

Lengde (min/maks) cm 100
Kapasitet (maks/min) kN
Vekt kg 6

Beskrivelse:

Svekker ikke kapasiteten på støtta