Beskrivelse:

Røykdetektorer er lydløse, men kommuniserer med meldere automatisk for å utløse en alarm hvis røyk oppdages. Dersom en detektor har utløst alarmen, blinker den røde LED-indikatoren i 30 minutter, eller til alarmen er nullstilt. Se brukerveiledning for flere detaljer.