Beskrivelse:

Bomag BW 177 D-5

Bomag BW 177 D-5 er egnet for komprimering av hydraulisk bundet materiale, sand, grus, knust stein, semikohesive sedimenter som jord og berg.