Beskrivelse:

  • for skruing av spon-, terrasse- og robustskruer
  • for tre til tre og tre til stål
  • for selvborende skruer
  • leveres med SMD57 for magasinerte skruer