Beskrivelse:

Sikkerhetsvognen benyttes til akuttberedskap på arrangement eller byggeplass. Den er foliert signalgul, med grønne kors, i samsvar med gjeldende bestemmelser. Den er utstyrt med et stort grønt kors på taket, slik at det skal være enkelt for ambulansehelikopter å finne den. Den har behandlingsrom, er utrustet med førstehjelpsutstyr og hjertestarter.

For arrangementer eller byggeplasser er sikkerhetsvogn et «must»

Her kan sikkerhetsansvarlige og helsepersonell ha et fint tilholdssted og behandlingsrom ved arrangementet.

På byggeplassen er sikkerhetsvogn et godt hjelpemiddel for verneombud og anleggsledelse med et aktivt HMS arbeid.