Beskrivelse:

Våre elektronisk styrte vannvarmere gir stabil og pålitelig varmeforsyning inn på varmeanlegg.

Varmerne er påmontert hjul og håndtak, som gjør at de er enkle å flytte og transportere.

Et oversiktlig og lett tilgjengelig kontrollpanel gir tilgang til alle kontrollfunksjoner. Tur- og returventiler har integrert termometer for direkte avlesing av vanntemperatur.

Vannvarmerne har egne program for tørking av betongdekke.

Aktuelle bruksområder:

  • Forsyning av varmt vann til eksisterende vannbåren gulvvarme under bygging eller renovering
  • Forsyning av varmt vann til frittstående varmevifter
  • Forsyning av varmt vann til radiatoranlegg under bygging eller renovering
  • Tørking av betongdekke

Vanntemperaturen kan justeres i området 20⁰C til 80⁰C. Ved bruk av tørkeprogram er temperaturen begrenset til makimum 50⁰C

Varmeeffekt blir tilpasset hvilken strømtilkobling som er i bruk på enheten.

Sikkerhetsfunksjoner:

  • Frostsikring
  • Sikkerhetsventil
  • Ekspansjonstank
  • Overtemperatursikring
  • Jordfeilbryter