Beskrivelse:

Frysehenger Variant 2017 F3, brukes ved større arrangementer hvor det er behov for stor frysekapasitet, eller som ekstra fryserom hos is- og næringsmiddelprodusenter, cateringfirmaer eller andre som har behov for et stort mobilt fryserom. Alle modeller har 80 mm tykke sandwichpaneler i sider, tak og bunn. De tykke panelene sikrer høy isoleringsevne og alle modeller kan fryse ned til ÷20° C. Kobles til ekstern strømforsyning 230V, eller strømaggregat