Beskrivelse:

F3 Lux er et foretrukket byggegjerde i vind- og værutsatte områder. Byggegjerdet har hjørneplater og et horisontalt stag som gjør det ekstra sterkt.

Gjerdet leveres i barreller på 30 stk (105m) med klammer og stein.

Vi kan levere en rekke produkter/tilbehør sammen med byggegjerdene, f.eks svart eller hvit gjerde duk, støttestag, hjul for å lage porter, egne dør-elementer etc.