Beskrivelse:

Kaeser M17

Transportabel bensindrevet skrukompressor som er utviklet for å gi ren og tørr luft under installasjon av kabel ved hjelp av blåseteknikk. Den gir pulsfri komprimert luft med et trykk opp til 15 bar.