Mylift AS (Alle avdelinger)

Organisasjonsnummer 919 573 856
Ajer Næringshage v/Accountor Hamar
c/o Mylift AS
Aluvegen 95
2319 HAMAR

Besøksadresse:
Elvesletta 39
2323 Ingeberg

Fakturaer tas imot i EHF format til 919 573 856. Fakturaer uten kontaktperson eller ordre nummer avvises.

Alternativt og etter avtale kan fakturaer sendes til mylift@faktura.poweroffice.net.

 

Mylift & Borud Stillas AS

Organisasjonsnummer 998 637 627
Halsetsvea 40
2323 Ingeberg

Fakturaer tas kun imot i EHF format til 998 637 627. Fakturaer uten kontaktperson eller ordre nummer avvises.

Alternativt og etter avtale kan fakturaer sendes til 998637627@faktura.poweroffice.net.