– I løpet av februar og mars får vi tre nye mekanikere her på Hamar og vi får bare én mulighet til å skape et godt førsteinntrykk, sier daglig leder Kjell Rune Pettersson.

I det nye servicesenteret har vi egne stasjoner tilpasset ulike funksjoner. Blant annet har vi egne områder for utskiftning av slager og olje, og et eget område for kontroll.

– Ved å innføre nye klart definere områder og ved å innføre nye rutiner knyttet til avfall og renhold, håper vi oppnå en effektivisering av verkstedprosessene. Dette vil gi en bedre arbeidsdag for medarbeiderne samt en effektivisering og visuell synliggjøring av de ulike oppdragene vi har, fortsetter Pettersson.